Prosperity for All
A Town to grow, work, play & prosper in

Urgent Appeal To Residents For Water Conservation

Oudtshoorn, 12 February 2024The Greater Oudtshoorn Municipality is issuing a serious and urgent appeal to all residents to prioritize water conservation as our community faces an alarming rise in weekly water consumption. The current water usage, especially in Oudtshoorn, has skyrocketed to an unsustainable 22 million litre per day, threatening the future availability of this precious resource.

The Executive Mayor of the Greater Oudtshoorn, Alderman Chris Macpherson said, it is deeply troubling to note that some households are consuming more water in one month than others use in an entire year. “In Dysselsdorp, where level 6 water restrictions are in effect, a resident was recently found wasting staggering hundreds of thousands of water last month alone,” Mayor Macpherson reported and added that such irresponsible behaviour is wholly unacceptable and poses a severe risk to our community’s water security. “Such wastage is highly unacceptable and cannot be tolerated. Violation of the restriction will result in significant fines and even the suspension of certain services.”

The Raubenheimer dam, currently at 80% capacity, is depleting rapidly at a concerning rate of 2% per week. Without immediate and widespread cooperation, we could witness a dam level below 60% within a few months, jeopardizing our water supply.

Residents are urged to take the prescribed water restrictions seriously and adhere to them diligently. The Municipality trusts in the commitment and responsibility of all residents to play their part in averting a water crisis.

If you observe any violations of the current water restrictions, please report them promptly to the control room at 044 203 7800 or make use of the Collab Citizen App.

 

DRINGENDE BEROEP AAN INWONERS VIR WATERBESPARING

Oudtshoorn, 13 February 2024Die Groter Oudtshoorn Munisipaliteit rig ‘n ernstige en dringende beroep op alle inwoners om waterbesparing te prioritiseer aangesien ons gemeenskap ‘n kommerwekkende toename in weeklikse waterverbruik in die gesig staar. Die huidige waterverbruik, veral in Oudtshoorn, het die hoogte ingeskiet tot ‘n onvolhoubare 22miljoen liter per dag, wat die toekomstige beskikbaarheid van hierdie kosbare hulpbron bedreig.

Die Uitvoerende Burgemeester van die Groter Oudtshoorn, Raadsheer Chris Macpherson, noem dat dit baie kommerwekkend is om te sien dat sommige huishoudings meer water in een maand verbruik as wat ander in ‘n hele jaar gebruik. “In Dysselsdorp, waar vlak 6-waterbeperkings van krag is, is onlangs gevind dat ‘n inwoner verlede maand ‘n verbysterende derduisende liter water vermors het.” Burgemeester Macpherson het berig en bygevoeg dat sulke onverantwoordelike gedrag heeltemal onaanvaarbaar is en ‘n ernstige risiko vir ons gemeenskap se gemeenskappe inhou. water sekuriteit. “Sulke vermorsing is uiters onaanvaarbaar en kan nie geduld word nie. Oortreding van die beperking sal tot groot boetes en selfs die opskorting van sommige dienste lei.”

Die Raubenheimer dam, tans met 80% kapasiteit, is besig om vinnig uit te put teen ‘n kommerwekkende tempo van 2% per week. Sonder onmiddellike en wydverspreide samewerking kan ons binne ‘n paar maande ‘n damvlak onder 60% sien, wat ons watervoorsiening in gevaar stel.

Inwoners word versoek om die voorgeskrewe waterbeperkings ernstig op te neem en nougeset daarby te hou. Die Munisipaliteit vertrou op die toewyding en verantwoordelikheid van alle inwoners om hul rol te speel om ‘n waterkrisis af te weer. “Indien u enige oortredings van die huidige waterbeperkings waarneem, meld dit asseblief dadelik aan by die beheerkamer by 044 203 7800/7801 of maak gebruik van die Collab Citizen App.