Prosperity for All
A Town to grow, work, play & prosper in

Update On The Blossoms Project And Water Restrictions

Eskom completed the power installation on the Blossoms’ site in late December 2023. It was too late in the year to get the contractors back on site to do the final settings of the system. Please note that the municipality had to test the system with generators last year and could not make the final adjustments until the permanent power was in place. We are currently working on the final settings and plan to have the system fully operational in the next week or two. However, keep in mind that this Blossoms project is an emergency project that can only deliver about a quarter of the daily water we use. It still does not solve our entire water shortage but will be able to carry us through in times of severe drought. We therefore l must still manage our water from our other sources (such as the Raubenheimer Dam) very carefully. Hence the water restrictions now that the dam has subsided significantly.

 

As requested by the public, the municipality has slightly modified the times for watering gardens in the afternoon. It is now as follows:

  • Irrigation of sports fields and gardens with municipal drinking water only allowed between 06:00 and 09:00 and between 17:00 and 20:00 on three days per week i.e. Mondays, Wednesdays, and Fridays.  A handheld hosepipe or sprinkler system may be used.

 

OPVOLG OP DIE BLOSSOMS PROJEK EN WATERBEPERKINGS

 

Eskom het die krag installasie laat in Desember 2023 by Blossoms voltooi. Dit was te laat in die jaar om die kontrakteurs weer op terrein te kry om die finale instellings van die sisteem te doen. Onthou, ons moes die sisteem met kragopwekkers toets verlede jaar en kon nie die finale verstellings doen alvorens die permanente krag in plek is nie. Ons is tans besig met die finale instellings en beoog om die sisteem ten volle in werking te hê in die volgende week of twee. Hou egter in gedagte dat hierdie Blossoms projek ‘n noodprojek is wat slegs ongeveer ‘n kwart van die daaglikse water wat ons gebruik kan lewer. Dit los nog nie ons hele water tekort op nie, maar sal ons kan deurdra ten tye van erge droogte. Ons moet dus nog steeds ons water uit ons ander bronne (soos die Raubenheimerdam) baie mooi bestuur. Vandaar die waterbeperkings nou dat die dam aansienlik gesak het.

 

Soos versoek van die publiek het die munisipaliteit die tye vir tuine natmaak in die middag effens gewysig.  Dit is nou soos volg:

  • Besproeiing van sportvelde en tuine met munisipale drinkwater word slegs toegelaat tussen 06:00 en 09:00 en tussen 17:00 en 20:00 op drie dae per week, dit wil sê Maandae, Woensdae en Vrydae. ‘n Tuinslang- of sprinkelstelsel mag gebruik word.