Prosperity for All
A Town to grow, work, play & prosper in

Krag af in Oudtshoorn

Neem asb kennis dat die volgende strate geen elektrisiteit op genoemde datums sal hê nie. Die rede hiervoor is dat die elektrisiteitsdepartement instandhouding op alle transformators doen.
Please take note that the following streets will not have electricity on mentioned dates.  The reason being is that Electricity department is doing maintenance on all transformers, that must be done.

WOENSDAG, 21 MAART 2018/WEDNESDAY, 21 MARCH 2018

Jones str & Fabrieke – Scrapyard area
Oostelikeweg & Presmelk – Recycling area
Civic Centre – Civic
Tabak – Jonkies Vervoer

DONDERDAG, 22 MAART 2018/ THURSDAY, 22 MARCH 2018

10de Laan Bridton – 10de laan, 9de laan, 8ste laan, 21ste laan, 18de laan, Lynerslaan
5de Laan Bridgton – Richard str, Henisstr, V/d Merwe str, Malgas str, 5de laan, 6de laan, 7de laan
Begonia – Meiring str, Bobby le Roux str, John Chapman, Begonia, Arnorld de Jager, Panorama str
Outehuis Bridgton – Gumtree str

VRYDAG, 23 MAART 2018/FRIDAY, 23 MARCH 2018

St John – Chestnut str, Memosa Laan, Parkweg-suid, St John, Hospitaal str, Wallis str (4 huise), Buitekant tussen Voortrekker en St John.
SAP – Leadermans, Bradlows, Slaghuis, Jet, Du Plessis motors, Polisie huis
Kleinplasie – Kleinplasie, Polisie Kantoor
Holiday Inn- St Tropez woonstel, Merrimar woonstel, Holiday Inn

SATERDAG, 24 MAART 2018/ SATERDAY, 24 MARCH 2018

Shoprite – Hoogstraat vanaf Olivier straat na St John straat
Shoprite – St John straat vanaf Hoogstraat na Adderley straat
Museum – Museum, Carwash, Biblioteek, Rec

SONDAG, 25 MAART 2018/ SUNDAY, 25 MARCH 2018

Russel – Bokomo, CP Nel, Plein str, Oostelikeweg, Pressmelk, Swartsingel, Big Bird, Storage Warehouse, Sweisplek, Snuffelmark
Kindock 1 – Vanaf Koop en Loop tot voor Wessels & kie.
Kindock 2 – Vanaf Dassieweg tot Scrapyard.